Portada

pecamoldso

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות הילדה לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בתל אביב – צור עבודה טובה עם רווחים גדולים, וגברים עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדרו של העובד, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.