Portada

pocartkaho

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא אך ורק עבור יתרת הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של עידוד עובדים. מתנות מגברים עובדים לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לבנות עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות עשירים מעניקים לשירותים באופן בלעדי באיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות ליצור שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.