Portada

projecnetti

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי במרכז – להפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים משמעותיים, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה לבנות ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על חשבון הילדה. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.