Portada » Archivo de sehencocom

sehencocom

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שעלויות השכירות הן אך ורק במאזן העובדת. העלות הממוצעת של השכרת השכרה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל שירותי נערות ליווי – לספק לעובדים עבודה ראויה עם הכנסה כבדת משקל, והציע לגברים מאובטחים להציע שירותים באופן בלעדי באיכות הטובה ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי את ההזדמנות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.